Mariusz Kordowski jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej oraz podyplomowych studiów Akademii Obrony Narodowej na kierunku „Współczesne konflikty zbrojne”. Jest weteranem misji poza granicami państwa. W czasie swojej służby wojskowej uczestniczył w misjach zagranicznych w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych w Republice Iraku, Republice Czadu i Republice Środkowoafrykańskiej, zajmując stanowiska rozpoznawcze w dowództwach tych misji. Uczestniczył także w misji budowania państwa prawa w Islamskiej Republice Afganistanu (NATO Rule of Law Field Support Mission), gdzie zajmował stanowisko zastępcy oddziału planowania.

Po powrocie do kraju pełnił dyżur w ramach Grupy Bojowej Unii Europejskiej oraz w ramach Centrum Zarządzania Kryzysowego MON w czasie EURO 2012. Zajmował również stanowiska w komórkach Systemu Wykorzystania Doświadczeń - kolejno w Dowództwie Wojsk Lądowych oraz Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, w których wdrażał w życie doświadczenia ze swoich misji zagranicznych.

W połowie 2015 roku zakończył służbę wojskową i rozpoczął pracę związaną z działalnością społeczną w obszarze bezpieczeństwa. Z dniem 28 października 2016 roku powołał do życia Fundację: Centrum Analiz Strategicznych i Bezpieczeństwa, gdzie pełni funkcję Prezesa Zarządu.