Centrum Analiz Strategicznych i Bezpieczeństwa (CASiB) jest think tankiem powołanym do życia w celu wspierania bezpieczeństwa i obronności Polski, wspierania procesu decyzyjnego, rozwoju myśli strategicznej i operacyjnej oraz prowadzenie dialogu politycznego, eksperckiego, przemysłowego i społecznego.

Ponadto w celu upowszechniania świadomości społecznej w obszarze obronności kraju oraz propagowanie myśli patriotycznej. CASiB jest organizacją w pełni niezależną i apolityczną. Prowadzi otwarta współpracę z instytucjami o podobnym profilu działania w kraju i na świecie.