Ekspert CASiB prof. Jarosław Wołejszo na I Międzynarodowym Kongresie Bezpieczeństwa

wpis w: Aktualności | 0

I Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa ,,W trosce o bezpieczne jutroReminiscencje i zamierzenia’’, organizowany w dniach 7 – 9 grudnia 2016 r. w Toruniu, jest kolejnym przedsięwzięciem Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. Uczelnia od kilkunastu lat organizuje konferencje z zakresu problematyki: edukacji dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwa zdrowotnego w ujęciu interdyscyplinarnym, wielorakich perspektyw bezpieczeństwa, kultury pokoju  oraz paradygmatów badań nad bezpieczeństwem. Sukcesy powyższych inicjatyw stały się przyczyną podjęcia kolejnego wezwania i stworzenia I Międzynarodowego Kongresu Bezpieczeństwa. Owo wydarzenie ma poszerzyć spektrum problematyki naukowej i praktycznej stanowiącej treść dotychczas organizowanych konferencji.

Centrum Analiz Strategicznych i Bezpieczeństwa zostanie reprezentowane na Kongresie przez swojego eksperta prof. Jarosława Wołejszo. Profesor, oprócz przygotowania i wygłoszenia referatu na temat ,,Miejsca i roli wojsk obrony terytorialnej w operacji obronnej’’, pełni zaszczytną funkcję członka Rady naukowej wspomnianej inicjatywy”.