Centrum Analiz Strategicznych i Bezpieczeństwa

wpis w: Aktualności | 0

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność i zaszczyt przedstawić Państwu Fundację Centrum Analiz Strategicznych i Bezpieczeństwa, która została powołana do życia kilka dni temu. Jest to nowa, w pełni niezależna instytucja. Celem fundacji jest działalność na rzecz bezpieczeństwa i obronności Rzeczpospolitej Polskiej, regionu i sojuszników, Wartości te zamierzamy wspierać poprzez prowadzenie pogłębionych specjalistycznych analiz, opracowywanie publikacji oraz prowadzenie publicznej debaty.

Razem z gronem ekspertów, wśród których znajdują się przedstawiciele świata nauki, inicjatyw społecznych oraz eksperci militarni, mam nadzieję że będą mogli Państwo skorzystać z naszego potencjału dla dobra podnoszenia poziomu bezpieczeństwa Polski, regionu i sojuszników.

 

Prezes Zarządu
Centrum Analiz Strategicznych i Bezpieczeństwa

Mariusz Kordowski